Zoek
Sluit dit zoekvak.

Regionaal programma HTM

De transitie naar industrie 4.0: het hoe & waarom

De transitie naar industrie 4.0 loopt al geruime tijd. Door de beschikbaarheid van nieuwe betaalbare technologie en materialen is de laatste jaren sprake van een versnelling.

Een tweede transitie is de verschuiving van bezit naar gebruik. Gebruikers (asset owners)  schaffen geen machines meer aan, maar sluiten prestatiecontracten af gebaseerd op een gegarandeerde output. Hierdoor ontstaan er nieuwe (disruptieve) businessmodellen en zijn de fabrikanten genoodzaakt om hun product- dienstenportfolio te vernieuwen en hun bedrijfsvoering aan te passen.

Kortom, er gebeurt veel in de industrie en het onderhoud. Dat moet ook, want de noodzaak is er. Willen we concurrerend blijven en ook tegemoet komen aan de uitdagingen op het gebied van veiligheid, milieu en human capital dan is slim en (kosten)effectief produceren en onderhouden van levensbelang. 

Programma HTM

Met het Regionaal Programma HighTech Maintenance richt West-Brabant zich op het moderniseren en vernieuwen van de regionale maak- en onderhoudsindustrie. Robotisering, digitalisering, artificial intelligence, nieuwe materialen en circulariteit zijn daarin belangrijk. Voor bedrijven die samenwerken binnen het programma ontstaan nieuwe businesskansen. De aansluiting met het techniekonderwijs verbetert en brengt studenten en bedrijven bij elkaar.

Regionale kopstukken aan het roer

Een twaalftal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid geeft richting aan het programma HTM. Deze stuurgroep zet zich in om bedrijven in de regionale maak- en onderhoudssector toonaangevend, toekomstbestendig en veerkrachtig te maken. Wie dat zijn, zie je hier.


Ben jij geïnteresseerd in de mogelijkheden van HTM West-Brabant?

Heb je vragen over

  • experimenteer- en testmogelijkheden
  • toplocaties, Fieldlabs, skillslabs en living labs
  • opleidingen en trainingen
  • stages en afstudeermogelijkheden
  • innovatieregelingen, subsidieprogramma’s, fondsen, financieringsmogelijkheden
  • het industrie- en maintenance ecosysteem in West-Brabant?

Neem dan gerust contact op met programmamanager John den Ridder.

Het ultieme maintenance-doel: 100% beschikbaarheid en een oneindige levensduur.