Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuws

Digitaliserings- en datatechnologie bieden interessante mogelijkheden voor de West-Brabantse maak -en onderhoudsindustrie. Ze leveren nieuwe businessmodellen op en kansen om processen, producten en diensten effectiever en efficiënter te maken.

Dat leidt niet alleen tot nieuwe of sterk verbeterde bedrijvigheid in de agrofood, logistiek en industrie, maar ook tot innovaties die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.
Er is ook een schaduwzijde: het toenemend gebruik van datatechnologie brengt nieuwe bedreigingen en uitdagingen met zich mee. Tegelijkertijd zien we dat de rol van digitalisering door de coronacrisis sterk is toegenomen. Digitalisering houdt onze economie nu voor een belangrijk deel in de lucht.

REWIN/HTM programma actief op vier fronten

Op Europees en nationaal niveau wordt zwaar ingezet op digitalisering, dataficering en Kunstmatige Intelligentie (AI). In dit kader werken we als REWIN/HTM programma samen met partners uit Brabant, Zeeland en Limburg aan het Europese programma European Digital Innovation Hubs.
Met de Provincie Noord-Brabant werken we aan de actieagenda Brabant Data Economie.
Verder is REWIN/HTM is nauw betrokken bij Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI), dat de West-Brabantse maak -en onderhoudsindustrie faciliteert met dataficering.
Ook voeren we in samenwerking met de gemeente Breda, BUas en Avans een verkenning uit naar de behoeften aan, mogelijkheden voor en kansen van AI in de regio.

Cofinanciering nodig om kansen te verzilveren

Via bovengenoemde initiatieven komen middelen beschikbaar. Onder de noemer ‘West-Brabant Data Economie’ is REWIN op zoek naar cofinanciering in de regio om deze middelen te kunnen inzetten voor het mkb. Ons doel: de kansen verzilveren die digitalisering en dataficering deze bedrijven bieden.

De komende maanden zullen we hier verder over berichten.

Het ultieme maintenance-doel: 100% beschikbaarheid en een oneindige levensduur.